Start | Om oss | Kontakt | Referenser | Trädvård | Beskärning | Sektionsfällning | Stubbfräsning | Trädfällning | Besiktning | Riskbedömning | Plantering | Bortforsling

Besiktning

 

En trädbesiktning utförd av Hardimans Trädvårds arborister kan tala om för dig om dina träd är friska eller håller på att förfalla, om de är säkra eller inte säkra. Våra arborister undersöker om det finns några sjukdomar eller om träden av säkerhetsskäl är farliga

 

Exempel på det är:

 • Döda och brutna grenar
 • Allvarligt lutande träd
 • Rot och stamröta
 • Insektsangrepp
 • Svampinfektion

 

Om träden varken är säkra eller friska kan vi rekommendera att man utför:

   • Beskärning av döda eller förfallna grenar
   • Kronstabilisering
   • Nedtagning

 

Utöver att inspektera individuella träd tittar vi också på helheten av trädgården för att besvara på frågor som:

 

   • Står träden för nära varandra? Skulle nedtagning av några tätväxta träd kunna bidra till bättre miljö för de mer värdefulla träden?
   • Kommer det lilla trädet som står ganska nära huset att orsaka problem när det vuxit till sig om några år?
   • Vilken effekt kommer den ev. planerade byggnaden ha på träden i framtiden?
   • Vilka slags träd kan planteras för att öka värdet på fastigheten och/eller ersätta förlorade träd?