Start | Om oss | Kontakt | Referenser | Trädvård | Beskärning | Sektionsfällning | Stubbfräsning | Trädfällning | Besiktning | Riskbedömning | Plantering | Bortforsling

Plantering

 

Val av rätt träd för rätt plats och korrekt plantering är relativt små insatser vilka är av största betydelse för ett träds framtid.

  • Hardimans Trädvård står till tjänst med rådgivning och utförande av planteringsarbeten.