Start | Om oss | Kontakt | Referenser | Trädvård | Beskärning | Sektionsfällning | Stubbfräsning | Trädfällning | Besiktning | Riskbedömning | Plantering | Bortforsling

Sektionsfällning

 

Hardimans Trädvård är mycket skickliga när det gäller sektionsfällning på stora eller små ställen eller där det är svåråtkomligt.

 

Nedtagning av döda och riskfyllda träd i trånga utrymmen och vid hinder och byggnader kräver stor noggranhet och kunskap. Inga skador på byggnader eller buskar uppstår om detta arbete utförs av våra kompetenta med arbetare.

 

Vi utför detta arbete snabbt genom effektiv klättrings-, kapnings- och nedfirningsteknik. Denna speciella teknik används för att ta ner trädet bit för bit.

 

Vi har investerat i all erfoderlig utrustning och är vältränade för att så snabbt och smidigt och med säkerhet kunna utföra arbete med svåra träd.