Start | Om oss | Kontakt | Referenser | Trädvård | Beskärning | Sektionsfällning | Stubbfräsning | Trädfällning | Besiktning | Riskbedömning | Plantering | Bortforsling

Trädvård

 

Det finns många av olika områden inom trädvård.
 
Oavsett om träden är gamla eller lider av en sjukdom behöver dom inte alltid något ingrepp men träd i bebyggda miljöer utsätts ofta för stress som kan leda till sjukdom och instabilitet. Därför är det bra att låta inspektera träden regelbundet och ge dom en enklare beskärning eller rätta till tidigare ingrepp som kanske har skadat trädet.

 

Bedömningen av trädets hälsa, säkerhet och etik kräver full kunskap om trädets fysiologi och de olika trädslagens karaktär och deras miljö.

 

Hardimans Trädvård överväger noggrant kundens önskemål och hjälper till med kunskaper om trädets behov och baserar arbetet på dessa fakta.

 

En liten tanke om träd…

Träd kan leva utan oss men vi människor kan inte leva utan träden. Ett träd är så mycket mer än bara en stam och dess grenverk. Träd är också levande organismer precis som vi människor och djur. Att vårda träd är som en doktor är till människan eller en veterinär är till djuren. Träden är av olika arter och skiljer sig mycket från varandra.
Genom att behandla träden med professionell hjälp har de en bättre chans att vara säkra, friska och leva längre!